Înainte de a accesa Farm King / Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri. Acestea ne ajută să oferim o experiență vizuală și funcțională optimă. Vezi mai multe informații generale despre cookie-uri, iar despre prelucrarea datelor cu caracter personal / GDPR aici.
Pentru mai multe informații legate de cookie-urile pe care le folosim, consultă declarația de confidențialitate iar pentru a schimba setările și preferințele legate de cookie-uri vezi managerul de consimțământ pentru cookie-uri.

Planul de egalitate de gen

Companie

Ca si companie de dezvoltare software, Cloud Centric reprezintă un cloud de tehnologie a informației care integrează diverse programe software ca serviciu, pe baza cărora utilizatorii își pot îmbunătății procesele de afaceri și de producție.

Egalitatea de gen la Centric IT

Cloud Centric se angajează să respecte principiile egalității de gen în toate aspectele muncii noastre, de la recrutare, până la echilibrul de gen în toate posturile de nivel de management, procesele de luare a deciziilor, în execuția operațională a proiectelor și în planificarea echipelor/proiectelor.

Actualul Plan pentru egalitatea de gen a fost emis în conformitate cu cadrul de reglementare "Strategia pentru egalitatea de gen pentru 2020-2025".

Principiile egalității de gen, Echilibru între viață și profesie

Cloud Centric promovează un program de lucru flexibil pentru angajații săi.

Echilibrul de gen în leadership și luarea deciziilor

Cloud Centric asigură echilibrul și egalitatea de gen în toate pozițiile sale de conducere și de luare a deciziilor.

Recrutare și progres în carieră

Atât procesele de recrutare, cât și planurile de dezvoltare a carierei sporesc transparența.

Integrarea dimensiunii de gen în cercetare și inovare

Implementarea proiectului nostru și etica presupune o dimensiune de egalitate de gen.

Vrei să te contactăm?