Înainte de a accesa Farm King / Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri. Acestea ne ajută să oferim o experiență vizuală și funcțională optimă. Vezi mai multe informații generale despre cookie-uri, iar despre prelucrarea datelor cu caracter personal / GDPR aici.
Pentru mai multe informații legate de cookie-urile pe care le folosim, consultă declarația de confidențialitate iar pentru a schimba setările și preferințele legate de cookie-uri vezi managerul de consimțământ pentru cookie-uri.

Politica de protecție a datelor

Conducerea Centric IT, cu sediul în Grădinarilor 33, Sânicoara 407042, respectând toate legile relevante ale UE și ale statelor membre cu privire la datele cu caracter personal, precum și protecția „drepturilor și libertăților” persoanelor ale căror informații le colectează și prelucrează Centric IT în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

GDPR și această politică se aplică tuturor funcțiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Centric IT, inclusiv celor efectuate asupra datelor personale ale clienților, clienților, angajaților, furnizorilor și partenerilor și oricăror alte date personale pe care organizația le prelucrează din orice sursă.

Partenerii și orice terți care lucrează cu sau pentru Centric IT și care au sau ar putea avea acces la date cu caracter personal vor fi de așteptat să fi citit, înțeles și să respecte această politică. Nicio parte terță nu poate accesa datele cu caracter personal deținute de Centric IT fără a fi încheiat în prealabil un acord de confidențialitate a datelor [referința documentului], care impune terților obligații nu mai puțin oneroase decât cele față de care se angajează Centric IT și care oferă Centric IT dreptul de a verifica respectarea acordului.

Vrei să te contactăm?